BIMAL GRUPA

Sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina, BIMAL Grupa je lider u preradi uljarica i žitarica kako u zemlji, tako i u regionu. Naše poslovanje obuhvata obradu, proizvodnju, trgovinu, skladištenje i usluge biznis parka. Sa konsolidovanim prihodom višim od 125 miliona eura godišnje mi u BIMAL Grupi imamo konstantnu tendenciju rasta i širenja poslovne mreže u regiji i šire.
Fabrika za proizvodnju jestivog ulja BIMAL d.d. u Brčkom glavna je operativna kompanija BIMAL Grupe koja spojem ljudi i automatskog upravljanja, prema najvišim standardima kvaliteta proizvodi jestivo ulje iz sjemena suncokreta, soje i uljane repice.
Pored kompanije BIMAL d.d. u sastavu BIMAL Grupe posluju i kompanije BIMAL Trading i BIMAL Invest u Beogradu, BIMAL Agri u Bečeju, te servisna kompanija ŽITOPROMET u Brčkom.