БИМАЛ ГРУПА

Со седиште во Брчко, Босна и Херцеговина, БИМАЛ Групацијата е лидер во преработката на маслодајни житарици како во земјата така и во регионот. Нашиот бизнис вклучува услуги за обработка, производство, трговија, складирање . Со консолидиран приход од над 125 милиони евра годишно, во BIMAL Group имаме постојана тенденција на раст и проширување на деловната мрежа во регионот и пошироко.
БИМАЛ д.д. фабрика за производство на масло за јадење. Во Брчко е главната оперативна компанија на BIMAL Group која со спојот на луѓето и автоматизираниот менаџмент, според највисоките стандарди за квалитет произведува масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка.
Покрај компанијата БИМАЛ д.д. во состав на Бимал Група работат и БИМАЛ Трединг и БИМАЛ Инвест во Белград, БИМАЛ Агри во Бечеј и услужната компанија ЖИТОПРОМЕТ во Брчко.