Pi­le­ti­na u kari sosu

Pi­le­ti­na u kari sosu

Ocena:
Pi­le­ti­na u kari sosu
3 (60%) 2 votes
BROJ OSOBA: 4 | VRIJEME PRIPREME: 60 min | TEŽINA PRIPREME: srednje

Sastojci:

 • 300 g pi­lećeg bi­je­log me­sa
 • BIMAL OMEGA ulje
 • 2 ka­ši­ke bra­šna
 • 1 dl pa­vla­ke za ku­ha­nje
 • 1 ka­šičica ka­ri­ja
 • so
 • bi­ber
 • bi­ljni začin
 • po po­tre­bi ma­lo mli­je­ka
 • sjec­ka­ni list per­šu­na
 • riža

Priprema:

Isjec­kati bi­je­lo me­so na koc­ke i uva­ljajti u bra­šno. U tavi bla­go za­grijati BIMAL OMEGA ulje i is­pržiti pi­le­ti­nu na umje­re­noj tem­pe­ra­tu­ri da po­ru­me­ni. Do­dati pa­vla­ku, pro­mi­je­šati i kuhati ne­ko­li­ko mi­nu­ta da bu­de gus­to kao sos. Uko­li­ko je su­vi­še gus­to, sta­vi­ti ma­lo mli­je­ka. Do­dati ka­ri, so, bi­ber i bi­ljni začin. Ku­hati ne­ko­li­ko mi­nu­ta i sklo­ni­ti sa rin­gle, po­suti per­šu­nom i služiti uz ba­re­nu ri­žu i svježu sa­la­tu.