BIMAL d.d.
Bijeljinska br. 9
76100 BrĨko
Bosna i Hercegovina
Info line: 080050701
info@bimaldd.com
www.bimal-group.com