BIMAL d.d.
Bijeljinska br. 9
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina
info@bimaldd.com
www.bimal-group.com