Knjiga recepata

Sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina, BIMAL Grupa je lider u preradi uljarica i žitarica kako u zemlji, tako i u regionu.

Kontakt

Lokacija
BIMAL d.d.Bijeljinska br. 9 76100 Brčko Bosna i Hercegovina
Email
info@bimaldd.com

Pratite nas

Dan-uljarica-BIMAL-1024x682

Održan Dan uljarica u Brčkom

U organizaciji Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede – IRUP Brčko i kompanije BIMAL održan je Dan uljarica na temu „Prepoznati, razviti i održati proizvodnju uljarica u BiH“.

Zahvaljujući organizatorima, poljoprivredni proizvođači su i ove godine imali priliku da se na jednom mjestu sastanu i da razgovaraju sa predstavnicima resornih institucija i strukovnih tijela o aktuelnim trendovima i stanju u poljoprivrednoj proizvodnji.

„Snaga i rast domaće poljoprivredne proizvodnje znači i jačanje našeg agrarnog sektora, a bez jednakog razvoja obje strane ne možemo govoriti o kvalitetnoj prehrambenoj proizvodnji domaćih proizvođača, pri čemu je uloga agrara primarna za uspjeh prehrambene industrije u BiH. Kompanija BIMAL ima to zadovoljstvo da iz godine u godinu ulaže u povećanje proizvodnje uljarica, te da kao siguran otkupljivač prednost uvijek daje domaćim proizvođačima“ rekao je predsjednik Uprave STUDEN Grupe i generalni direktor kompanije BIMAL g. Ilija Studen.

Poljoprivredni proizvođači su složni da proizvodnja zavisi od mnogih faktora, te da je mogućnost predviđanja odnosa ulaganja i zarade izuzetno važna. Podsticaji, mehanizacija, kvalitet zemljišta i vremenske prilike utiču na konkurentnost proizvodnje, a agrarna politika, pored zagarantovanog otkupa su dodatni stimulatori za domaće poljoprivrednike.

Resorna Ministarsta Republike Srpske i Federacije BiH istakli su da su ove godine uspjeli da povećaju budžete za poljoprivredne podsticaje. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS-a Boris Pašalić rekao je da je agrarni budžet Republike Srpske od 75 miliona KM najveći u posljednjih desetak godina, dok je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH predstavljen program podsticaja za poljoprivredu u FBiH od 87 miliona KM što je rekordni iznos do sada, od čega su izdvajanja za biljnu proizvodnju planirana u iznosu od 12 miliona KM.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta Perica Burgić složio se da su podsticaji značajni za naše poljoprivrednika, a da za 2020. godinu u Brčko distriktu iznose 9,6 miliona KM.

Institucionalno uvezivanje je osnova za povećanje poljoprivredne proizvodnje i kvaliteta srovine, zaključak je održanog panela, pri čemu su saradnja i maksimalan angažmah svih nadležnih institucija neophodni kako bi došlo do rasta poljoprivredne proizvodnje.

Kategorije